Scheidsrechtersvereniging

de Langstraat

Welkom bij de scheidsrechters in de Langstraat!

Scheidsrechtersvereniging "de Langstraat" is een belangen- en sportvereniging voor en door voetbalscheidsrechters in de regio Langstraat in de provincie Noord-Brabant.

We zijn aangesloten bij de COVS.

IBAN NL10 RABO 0302 4973 82

Meer weten? Mail ons: secretariaat@covsdelangstraat.nl of vul het contactformulier in.

 logo COVS 75 jaar

 

Verjaardagen

  Er zijn vandaag geen leden jarig

binnenkort jarig:

Inloggen Mijn Langstraat

SportSport

 

Het wordt steeds moeilijker om als kleine vereniging met minder dan 60 leden een stringent bestuursbeleid te voeren. Het belangrijkste beleidsdoel blijft om de continuïteit van de vereniging te waarborgen en te zorgen dat we een gezonde vereniging blijven. Een belangrijke hinderpaal bij dit streven is het gebrek aan animo bij de leden om verantwoordelijkheid te nemen op bestuurlijk/organisatorisch vlak. Dit heeft het bestuur genoopt om voor te stellen om over te gaan tot een bestuursstructuur die terug gaat van een minimum van vijf leden naar een bestuur bestaande uit minimaal drie leden. Voor deze wijziging zal een aanpassing van huishoudelijk reglement en/of statuten noodzakelijk zijn.

De basis van ons beleid strookt in het algemeen met het beleid van COVS Nederland en blijft gericht op onze bestaande en toekomstige leden. Ons ledenaantal is ten opzichte van vorig jaar licht gedaald en vooral de vergrijzing baart ons nog steeds zorgen. Het is een steeds belangrijkere taak van het bestuur geworden om leden te behouden en om te werven om zodoende het bestaansrecht van onze vereniging te waarborgen. De doorgezette teruggang van het aantal KNVB-scheidsrechters betekent dat er steeds meer wedstrijden door verenigingsscheidsrechters geleid worden. Hier ligt een mooie kans om niet alleen nieuwe leden te werven, maar ook om de voetbalverenigingen te assisteren bij het ontwikkelen en uitvoeren van een beleid voor het enthousiasmeren en ontwikkelen van nieuwe en bestaande verenigingsscheidsrechters. Deze constatering heeft het bestuur ertoe gebracht om een subsidieverzoek bij de Gemeente Waalwijk in te dienen voor het opzetten van een project over het stimuleren van de voetbalarbitrage in de Gemeente Waalwijk. Dit subsidieverzoek is door de Gemeente Waalwijk gehonoreerd. Binnen het op te starten project gaan we de volgende activiteiten uitvoeren:

 

 • Organiseren van een cursus verenigingsscheidsrechter in samenwerking met de KNVB, zodat clubscheidsrechters hun officiële diploma kunnen halen;
 • Het geven van extra educatieve avonden op een leuke en interessante manier. Naast scheids-rechters is dit zeker ook een waardevolle toevoeging voor spelers/trainers/bestuurders zodat er meer begrip gecreëerd wordt voor de hobby van scheidsrechter;
 • Scheidsrechters de mogelijkheid bieden om zich conditioneel te ontwikkelen tijdens een training. Een training wordt deskundig uitgezet door gediplomeerde trainers zodat iedereen op zijn eigen niveau kan trainen. Dit is ook een moment waar je verhalen uit kan wisselen en leermomenten te delen met anderen. De wekelijkse training bij scheidsrechtersvereniging De Langstraat heeft dan ook een sociale factor;
 • Stimuleren van onderling contacten van scheidsrechters coördinatoren bij de voetbalverenigingen zodat er uitwisseling plaats kan vinden van informatie en kennis. Hulp van de KNVB is hierbij ook mogelijk;
 • Ondersteunen van scheidsrechters die de stap willen maken van hun vereniging naar de KNVB wil maken. Hierdoor kan ervoor gezorgd worden dat een startende scheidsrechter er niet alleen voor staat;
 • Het bijbrengen van de bestaande en zeker de gewijzigde spelregels bij voetbalverenigingen, zowel bij de jeugd als bij senioren.
 • Jeugdspelers ondersteunen bij het behalen van het voor hen verplichte spelregelbewijs door middel van een eenvoudige uitleg van de spelregels. Na de uitleg gaan de spelers meteen aan de slag met de spelregeltoets op locatie;
 • Ondersteuning bij werving van scheidsrechters binnen de vereniging.

 

Dit seizoen kon onze technische commissie bij de voetbalverenigingen weer activiteiten opzetten om zodoende te de intensieve contacten met deze voetbalverenigingen uit onze regio te behouden. De Waalwijk Cup levert daarin ook een flinke bijdrage in deze intensieve contacten.

Evenals in voorgaande jaren zullen wij verder uiteraard zo goed mogelijk de belangen van onze leden behartigen. Hierbij streven wij er ook dit jaar naar om de volgende punten te bewerkstelligen:

 • Minimaal het huidige ledenbestand te behouden
 • Nieuwe scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, rapporteurs en begeleiders te werven als lid van de COVS
 • Het begeleiden van scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en rapporteurs
 • Ondersteunende activiteiten ten behoeve van onze actieve leden, zoals organisatie van technische avonden en het aanbieden van trainingsfaciliteiten door goed opgeleide en gediplomeerde trainers
 • Ondersteunende activiteiten ten behoeve van onze actieve en niet actieve leden, welke grotendeels worden georganiseerd door de evenementencommissie en de technische commissie
 • Het beleid van COVS Nederland te volgen en onze medewerking daar aan te verlenen
 • Het verbeteren van de communicatie met de voetbalverenigingen in ons werkgebied en het ver-groten van de naamsbekendheid van COVS ‘De Langstraat’
 • Het onderhouden en uitbreiden van de kontakten met COVS Nederland, zusterverenigingen, KNVB, en voetbalverenigingen.

Het bestuur

Wij gebruiken cookies om onze website en uw ervaring te verbeteren bij het gebruik ervan. Cookies die worden gebruikt voor de essentiële werking van deze site zijn al ingesteld. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk