Scheidsrechtersvereniging

de Langstraat

Agenda

  

Scheidsrechter gezocht

Heb je een scheidsrechter nodig? Vraag het via twitter en gebruik de hashtag #scheidsrechtergezocht. Dan verschijnt het in de timeline hieronder en kunnen scheidsrechters die een vrij weekend hebben alsnog de groene grasmat betreden.

Word lid van de COVS

Kalender

Verjaardagen

    Er zijn vandaag geen leden jarig

binnenkort jarig:

Sport algemeen 

De Algemene Ledenvergadering de dato 17 oktober 2017 heeft haar goedkeuring verleend aan het bestuur om de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar te handhaven. De contributie bedraagt:

 

  1. € 44,00 voor actieve en niet- actieve leden die het landelijk vakblad van de  COVS “De Scheidsrechter” wensen te ontvangen.
  2. € 29,00 voor ‘verenigingsscheidsrechters’.
  3. € 29,00 voor niet actieve leden.
  4. € 29,00 voor meerdere leden uit één gezin.


Jeugdscheidsrechters onder de 18 jaar lid kunnen worden van een scheidsrechtersvereniging voor slechts € 1,00 per jaar. Deze groep leden is niet vernoemd in Artikel 4 van onze Statuten en hebben conform dit artikel geen rechten binnen onze vereniging. Wel kunnen zij deelnemen aan de trainingen, contactavonden en krijgen zij het vakblad van de COVS, “De scheidsrechter”, en ons clubblad “De Langstraat” toegestuurd.

Jeugdleden van 19 t/m 21 jaar vallen onder een z.g. overgangsregeling. Zij betalen de helft van het contributiebedrag € 22,00 voor actieve scheidsrechters van de KNVB. Clubscheidsrechters in bovenstaande categorie betalen € 14,50.


Ingevolge het bepaalde in de statuten dient de contributie bij aanvang van een nieuw verenigingsjaar bij vooruitbetaling te worden voldaan. Het bestuur verzoekt de leden vriendelijk de verschuldigde contributie over te maken op:


Banknummer: NL10 RABO 0302 4973 82 

Ten name van COVS de Langstraat

Uiteraard is het ook mogelijk de contributie contant te betalen ten huize van de penningmeester, tijdens een trainingsavond of tijdens de ledenvergadering.

Het bestuur vertrouwt erop dat ieder lid zijn of haar contributie tijdig zal voldoen, waarvoor bij voor-baat onze dank.

Het bestuur maakt de leden, vallende onder categorie 1, attent op de regeling dat in het geval de contributie per 1 november 2016 niet betaald is, de toezending van het vakblad van de COVS “De Scheidsrechter” ingaande 1 november 2016 tussentijds zal worden beëindigd.

 

#COVSlangstraat

Steun de COVS en koop hier

Adverteren
Hardloopaanbiedingen.nl | Dé online hardloopspecialist